Jak nakupovat


- REGISTRACE a PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
- VÝBĚR ZBOŽÍ a VKLÁDÁNÍ POLOŽEK DO KOŠÍKU
- CENY ZBOŽÍ a SLUŽEB
- KONTROLA PRŮBĚHU NÁKUPU a OBJEDNÁVKY
- JAK OBJEDNAT ZBOŽÍ

Kupující - spotřebitel může v internetovém obchodě prodávajícího objednávat zboží všemi způsoby uvedenými v tomto návodu.


REGISTRACE a PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU

Pro objednávání zboží z internetového obchodu prodávajícího nemusí být kupující u prodávajícího registrován, musí však úplně a správně uvést všechny údaje nutné pro řádné dokončení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

Kupující - spotřebitel se může u prodávajícího zaregistrovat (vhodné zejména v případě opakovaných objednávek zboží prodávajícího). Registrace (tlačítkem REGISTRACE na výsuvném panelu NÁKUPNÍHO KOŠÍKU ) se děje vyplněním všech požadovaných rubrik a následným emailovým potvrzením registračních a přihlašovacích údajů ze strany spol. Byliny - Roman Kindl.

Registrace_vysuvny_panel.png

Registrovaní kupující se nadále mohou ke svému účtu přihlásit před začátkem nového nákupu nebo při schvalování objednávky při uzavírání nákupu a to obojí svým přihlašovacím/uživatelským jménem a heslem, přiděleným při registraci.
Následné přihlášení ke svému účtu se provede tlačítkem PŘIHLÁŠENÍ, které najdete na výsuvném panelu KOŠÍKU nebo na stránce s dodacími a platebními údaji zobrazené při schvalování závazné objednávky.

P__ihla__en___vysuvny_panel.png
Při každém dalším uzavírání objednávky se pak zadané údaje z registrace automaticky doplňují do objednávky bez nutnosti je vyplňovat. Kupující však vždy odpovídá za aktuálnost a správnost těchto údajů.

Kontrolu zda právě jste nebo nejste přihlášeni provedete na výsuvném panelu KOŠÍKU

p__ihl____en_nep__ihl____en_01.png 

p__ihl____en_nep__ihl____en_10.JPG


VÝBĚR ZBOŽÍ a VKLÁDÁNÍ POLOŽEK DO KOŠÍKU

Zboží v internetovém obchodě je možné vyhledat dvěma způsoby.

První možností je vyhledání konkrétní položky v příslušné kategorii pod kterou hledané zboží spadá podlé své obecné charakteristiky ( např. Pu-Ehr = kategorie Čaje )
Nabídka jednotlivých kategorií je zobrazena vždy v levém nabídkovém menu internetového obchodu a nebo uprostřed zobrazené stránky.

vyb__r_kategorie_1.png

v__b__r_kategorie_2.JPG
Kliknutím na text nebo panel požadované kategorie, případně na některou z dalších podkategorií budete přesměrováni na stránku s nabídkou produktů.

Produktová nabídka se Vám na našich stránkách zobrazí v podobě panelů pro každý produkt.
Tyto panely pak obsahují základní obchodní informace o produktu.
Jako jsou: Název zboží, Fotka zboží, Cena zboží a tlačítko s funkcí vložení konkrétní položky do Vašeho Nákupního košíku.
panelove_zobrazen___produkt__.png
Podrobnější informace o nabízeném produktu se Vám zobrazí po dvojím kliknutí na fotku nebo text názvu v rámci příslušného panelu produktu, kromě místa s tlačítkem funkce vložení do košíku. V detailu zajímané položky zpravidla najdete informace o složení produktu, jeho dávkování či způsobu použití, obecnou charakteristiku a další doplňující informace včetně foto galerie.

I na stránce s detailním popisem produktu je cena zobrazena vždy včetně DPH a taky je zde tlačítko
s funkcí vložení do Vašeho nákupního košíku.
Pouze při tomto zobrazení je možné nastavit vložení více než jednoho kousku od dané položky najednou do Vašeho košíku.

Detail_produktu.JPG


CENY ZBOŽÍ a SLUŽEB

Ceny jsou zobrazeny vždy včetně daně z přidané hodnoty v příslušné procentní sazbě ( aktuálně 14% a 20% )
Konkrétní Prodejní cenu produktu najdete zobrazenou cen u každé položky v panelové nabídce produktů a nebo při zobrazení stránky s podrobnými informacemi o zajímaném produktu.

panelov___zobrazen___Prodejn___ceny.JPG

detailn___zobrazen___Prodejn___ceny_2.JPG

Podobné je to pak se zobrazením cen nabízených služeb ( poradenství, semináře )

Průběžná cena Vašeho nákupu je vždy zobrazena v pravé horní části jakékoliv zobrazené stránky našeho internetového obchodu

um__st__n___N__kupn__ho_ko____ku.png


KONTROLA PRŮBĚHU NÁKUPU a OBJEDNÁVKY
- výsuvný panel "Nákupní košík"
- stránka "Objednávka-Nákupní košík"

Nepřetržitou kontrolu nad obsahem a průběžnou cenou Vašeho nákupu máte k dispozici v pravé horní části jakékoliv právě zobrazené jakékoliv stránky našeho internetového obchodu.

um__st__n___N__kupn__ho_ko____ku.png

Rychlý a podrobný přehled o stavu nákupu získáte jedním kliknutím na ikonku Nákupního košíku ( pravý horní roh Vaši aktuálně zobrazené stránky ). Po kliknutí se Vám ikonka rozbalí a zobrazí seznam vložených položek, celkový počet vložených kusů a jejich celkovou cenu včetně DPH ( také se zde ukáže zda jste nebo nejste přihlášen jako registrovaný uživatel našeho internetového obchodu.

V__suvn___panel_N__kupn___ko____k.JPG 

Přesnou informaci a navíc možnost u každé položky změnit počet kusů a celý nákup přepočítat Vám nabízí stránka Objednávka-Nákupní košík.
Tuto stránku, zobrazíte dvojím kliknutím na text "Nákupní košík" v pravém horním rohu a nebo kliknutím na tlačítko s textem "Nákupní košík" v rámci rozbaleného panelu s přehledem o stavu nákupu. Obojí způsob lze využít na každé zobrazené stránce našeho internetového obchodu podle toho kde se právě nacházíte.

odkaz_na_str.N__kupn___ko____k.JPG    odkaz_na_str.N__kupn___ko____k_2.JPG

Stránka Objednávka-Nákupní košík pak poskytuje celkový přehled o jednotlivých položkách v pořadí tak jak jste je vkládali do nákupního košíku a to včetně prodejní ceny jednotky produktu a celkové prodejní ceny za všechny vložené kusy v rámci daného produktu ( pokud je vložen pouze jeden kus od daného produktu, pak je jeho prodejní i kupní cena stejná )
Celková kupní cena celé objednávky je pak vždy zobrazena pod řádkovým přehledem vložených produktů .
Všechny ceny zobrazené na stránce s přehledem aktuálního stavu objednávky již mají započtenu příslušnou sazbu DPH (14% nebo 20%)

přehled Objednávky krok1_1.JPG


JAK OBJEDNAT ZBOŽÍ

- Vložením vybrané položky zboží do nákupního košíku uživatele.
                  viz. odstavec nápovědy "Výběr zboží a vkládání položek do košíku"

Schvalovací proces Vaší objednávky se skládá ze tří fází. V jaké fázi schvalovacího/potvrzovacího procesu se právě nacházíte zjistíte na přehledové liště nad textem "objednávka-nákupní košík"

li__ta_prehled_f__z___schvalovac__ho_procesu.JPG

1. Potvrzení obsahu nákupního košíku uživatele po ukončení výběru zboží.
○ na stránce "Objednávka - Nákupní košík" kliknout na tlačítko "POKLADNA"

ukon__en___n__kupu.JPG

2. Následné vyplnění/potvrzení platebních a doručovacích údajů uživatelem.
○ Na stránce "Doprava a platba" máte na výběr ze dvou možností jak vyplnit Dodací a platební údaje
A) První možnost volte pokud jste již u nás z předchozích návštěv našeho eshopu zaregistrování.
Platební a dodací údaje pak budou automaticky vyplněny podle již dříve Vámi zadaných údajů (registrační proces viz. Odstavec nápovědy "Registrace a přihlášení") Přesto Vás automatické vyplnění nezbavuje odpovědnosti za správnost takto zadaných údajů.
B) Druhou možnost volte pokud u nás registrování nejste a registrovat se nebo přihlásit, nechcete.
Platební a dodací údaje pak musíte zadat Vy sami a i v tomto řešení nesete odpovědnost za jejich správné znění.

doprava_a_platba_1.JPG
○ Po ručním nebo automatickém zadání všech potřebných údajů, klikněte na tlačítko "ODESLAT"
○ Všechna pole označená hvězdičkou jsou povinná!

doprava_a_platba_2.JPG

3. Potvrzení odeslání závazné objednávky v rámci internetového obchodu uživatelem.
○ Stránka"Objednávka-Potvrzení" poskytuje přehled o:
    - Konečném složení objednávky
    - Konečné ceně objednávky ( včetně případné částky za poštovné, dobírku a podob. )
    - Dodací adrese objednávky
    - Fakturační adrese objednávky ( v případě odlišnosti od dodací adresy )
potvrzen___odesl__n___z__vazn___objen__vky_1.JPGpotvrzení-odeslání závazné objednávky 2_1.JPG

○ Pečlivě zkontrolujte veškeré údaje zobrazené na této stránce a poté co si potvrdíte jejich správnost klikněte na červené tlačítko "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT"
○ Po doručení závazné objednávky Vám bude odeslán email s potvrzením přijetí Vaší objednávka společně s identifikačním číslem Vaší objednávky
§ Po předání objednaného zboží dopravci budete o tomto informování dalším emailem. Ten bude obsahovat identifikační číslo balíku u zvoleného dopravce.

 

close

Informace

Kontaktujte nás

Obchod Bylinářství Kindl

Pondělí: 9:30-18:00

Út-St-Čt: 9:30-19:00

Pátek: 9:30-18:00

Sobota a Neděle: zavřeno

 

Můžete nám napsat zprávu:

Poslat krátkou zprávu